Logo De Olijfboom basisschool RGBDe nieuwe naam en het logo voor Da Costaschool Kanaleneiland zijn vandaag feestelijk onthuld en enthousiast ontvangen op een plein vol leerlingen, ouders, leerkrachten, wijkbewoners, ouderraad en pers. Directeur Yücel Aydemir, bestuurder Fawzia Nasrullah (PCOU Willibrord) en wethouder Linda Voortman zorgden voor een officiële speech waarna het doek van het gevelbord ging en de nieuwe naam tevoorschijn kwam: Basisschool De Olijfboom.

Er is flink aan de weg getimmerd als het gaat om de koers van de school, het onderwijsaanbod en de organisatie ervan. Alle onderwijsinhoudelijke, organisatorische en huisvestingsvernieuwingen (er staat ook nog een herinrichting van het schoolplein op stapel) hebben het team van de school ook aan het denken gezet over de naam en uitstraling: 'We vonden het een mooi en gepast moment voor een nieuwe naam en uitstraling, een frisse wind!’ zegt Yücel Aydemir. "Da Costa” vertelt ons eigenlijk weinig over ons eigen verhaal als school, wie we zijn, waar we voor staan en wat we willen uitstralen. Zo'n nieuwe naam markeert het moment dat we hard hebben gewerkt aan een goede basis en vol enthousiasme en positieve kracht verder gaan bouwen aan de toekomst.'

Iedereen deed mee!

'Als één van de oudste bomen ter wereld is de olijfboom een sterk symbool in vele tradities. Hij verenigt dus ook heel mooi de grondslag van ons onderwijs (christelijke identiteit) en het islamitische geloof van veel leerlingen uit deze wijk. De olijfboom wordt geassocieerd met kracht, vrede, hoop, het goede, overwinning en een positief toekomstbeeld.

Het leuke aan dit traject was dat iedereen heeft meegedaan op school. Er hebben allerlei creatieve sessies plaatsgevonden van de kleuters tot en met groepachters en van lerarenteam tot ouderraad. Zo ontstonden woordwolken, tekeningen, schilderijen en moodboards waarbij de identiteit en de uitstraling van de school tot uitdrukking kwamen. Die unieke waarden die we met elkaar hebben benoemd, en waar we trots op zijn op onze school zijn daarna heel mooi vertaald in de naam en een nieuw beeldmerk met een frisse uitstraling,’ aldus Yücel Aydemir.

Achtergrond

De Olijfboom heeft iets meer dan 165 leerlingen, verdeeld over 10 groepen, die vooral uit de wijk komen. Een wijk waar meer dan twintig culturen wonen. In de onderwijsvisie van de school staat centraal dat kinderen spontaan en nieuwsgierig zijn en graag leren. Ze onderzoeken en ontdekken en zijn zeer ondernemend. En om te kunnen leren is het belangrijk dat kinderen leren en spelen in een omgeving waar ze zich veilig voelen. Vertrekpunt van het onderwijs op De Olijfboom is dan ook dat er een sfeer creëren van veiligheid, vertrouwen en verbinding is. Een rijke leeromgeving met uitdagend onderwijs. Onderwijs waar extra tijd en ruimte wordt gecreëerd voor stevige basisvaardigheden: taal, spelling, technisch en begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Onderwijs waarbij niet alleen de leerkracht zijn expertise deelt, maar ook leerlingen leren initiatieven te nemen en leren eigenaarschap te tonen.