De vreedzame school

In onze gezamenlijke missie en visie 

staat o.a.:

Missie
Onze scholen bieden kinderen met verschillende culturen en achtergronden de kans zich optimaal te ontwikkelen in een respectvolle en veilige omgeving.

 

Visie
Wij leggen het accent op de basisvaardigheden taal en rekenen met nadruk op taalverwerving en taalontwikkeling. We werken hierbij met het model: effectieve instructie.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden en eigen verantwoordelijkheid.

We vinden het heel belangrijk dat het accent ligt op rekenen en taal en de aandacht voor sociale vaardigheden en eigen verantwoordelijkheid. Dit laatste willen we bereiken door te werken met de methode Vreedzame School. De methode Vreedzame School is meer dan alleen de lessen uit de methode. Het gaat er ook om dat het geleerde wordt toegepast in de dagelijkse praktijk, niet alleen in school maar ook daar buiten.

 

Klik hier voor meer informatie over De Vreedzame School op De Olijfboom.