Over onze school

Leren is voor kinderen van essentieel belang om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Wij willen de kinderen goed voorbereiden op het vervolgonderwijs en op hun toekomst.

Onze speerpunten:

Kwalitatief goed onderwijs: Streven naar het hoogst haalbare binnen kwalitatief goed onderwijs. Goede en betrokken leerkrachten die werken met hun hart. Zij maken bij de lessen gebruik van moderne methodes, het digitale schoolbord de nieuwste software.

Taalonderwijs: Woordenschat ontwikkeling heeft bij ons een centrale plek in het onderwijs, evenals NT2 onderwijs.

Rekenonderwijs: Wij bieden extra aandacht aan rekenen en aan het automatiseren van het geleerde.

Focus op basisvaardighedenWij leggen het accent op de basisvaardigheden taal en rekenen (met nadruk op taalverwerving en taalontwikkeling), omdat dit belangrijk is voor het succes bij alle andere vakken op school.

Respectvolle en veilige omgeving: We werken volgens de principes van de Vreedzame School. We leren de kinderen rekening met elkaar te houden, goed samen te werken en zich verantwoordelijk te voelen voor een prettige sfeer en een goed leerklimaat.

Onderwijs op maat: Wij kijken bij het aanbieden van de leerstof naar de mogelijkheden van ieder kind. Binnen de mogelijkheden van de school heeft het kind recht op onze zorg.

Ter ondersteuning van ons onderwijsaanbod bieden wij diverse naschoolse activiteiten zoals: huiswerkklas (na schooltijd), kooklessen, schilderlessen, innchifighting, etc. 

Onze Ambitie: Wij willen het beste onderwijs bieden aan uw kinderen.