POVO Utrecht

Algemeen

De overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO) is een belangrijk moment dat in hoge mate het schoolsucces van de leerling bepaalt. Waar het om draait is dat elke leerling op een school komt die aansluit bij de mogelijkheden en de ondersteuningsvraag van de leerling. Tegelijkertijd speelt natuurlijk de beschikbaarheid een rol en de geografische ligging van de scholen. Kortom: de overgang van PO naar VO is een proces waarbij veel actoren betrokken zijn en veel factoren een rol spelen.

De POVO procedure

De POVO-procedure is een set van afspraken tussen alle scholen van PO en VO in de gemeente Utrecht. Dit bevordert de onderlinge aansluiting enorm. Bij de POVO-procedure zijn in totaal meer dan 100 scholen betrokken. In deze procedure wordt de overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het VO geregeld en begeleid. Daarnaast zijn de aanmeldings- en toelatingsafspraken verankerd. De procedure omvat drie onderdelen: (1) voorlichting, oriëntatie en advies, (2) aanmelding, toelating en overdracht, en (3) terugkoppeling.

Organisatie

De POVO-procedure is een onderdeel van de Utrechtse Onderwijs Agenda. De procedure wordt vastgesteld in de stuurgroep Utrechtse Onderwijs Agenda. Deze is ook opdrachtgever en bepaalt ieder jaar of iets aan de procedure moet worden veranderd. De stuurgroep besteedt de opdracht tot coördinatie van de werkzaamheden vervolgens uit aan de Werkgroep POVO. De werkgroep wordt geleid door de stedelijk coördinator POVO Nadia Daoudi-Nijenhuis. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de procedure en de ondersteuning van de deelnemende scholen.

Website

Povo Utrecht heeft een website gemaakt waarop u meer kunt lezen over alles wat met POVO te maken heeft. U kunt de website vinden op http://20.1swvvo.nl/povo