De leerlingenraad van De Olijfboom

De samenstelling zal in het schooljaar 22& 23 bekend worden gemaakt.

 

Voorzitter : 
Plaatsvervangend voorzitter : 
Secretaris : 
Plaatsvervangend secretaris :
De leden :