Over onze school

Binnen basisschool De Olijfboom worden de kinderen opgeleid om met succes vervolgonderwijs te kunnen volgen en goed te functioneren binnen de Nederlandse maatschappij. 

Leren is voor kinderen van essentieel belang om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Wij willen de kinderen goed voorbereiden op het vervolgonderwijs en op hun toekomst.

Goed onderwijs: goede en betrokken leerkrachten die werken met hun hart. Zij maken bij de lessen gebruik van moderne methodes, het digitale schoolbord de nieuwste software. Hier worden de kinderen opgeleid om met succes het vervolgonderwijs te kunnen volgen en goed te functioneren binnen de Nederlandse maatschappij.

Focus op basisvaardigheden: Wij leggen het accent op de basisvaardigheden taal en rekenen (met nadruk op taalverwerving en taalontwikkeling), omdat dit belangrijk is voor het succes bij alle andere vakken op school.

Respectvolle en veilige omgeving: We werken volgens de principes van de Vreedzame School. We leren de kinderen rekening met elkaar te houden, goed samen te werken en zich verantwoordelijk te voelen voor een prettige sfeer en een goed leerklimaat.

Onderwijs op maat: Wij kijken bij het aanbieden van de leerstof naar de mogelijkheden van ieder kind. Binnen de mogelijkheden van de school heeft het kind recht op onze zorg.

Orde en regelmaat: We streven naar orde en regelmaat binnen het onderwijs aan onze school om optimale voorwaarden voor leren en vormen te scheppen.

Een gemeenschap: Een school is een samenleving. Naast samenleven is het belangrijk goed samen te werken. Kinderen leren op onze school met elkaar om te gaan; samen spelen, vieren, werken en leren. Samen bouwen aan een samenwerking vanuit (ver)binding, respect en stabiliteit.