Utrechtse Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van ons allemaal. De Olijfboom is dit jaar gestart om de verkeerseducatie en de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren.